BELCHOC_325

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke

1.1 We zijn verheugd dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 Is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Maxampere UG (beperkte aansprakelijkheid)
Weberstrasse 12
D-30827 Garbsen,
Tel.: +49 5131 5021064
Fax.: +49 5131 5020382
E-mail: info@happygsm.com

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

1.3 Om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijvoorbeeld bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon) te beschermen, gebruikt deze website een SSL- of. TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan de tekenreeks “https: //” en het slotsymbool in uw browserregel.

2) Gegevensverzameling wanneer u onze website bezoekt

Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen we alleen gegevens die uw browser naar onze server verzendt (zogenaamde “serverlogbestanden”). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te tonen:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd op het moment van toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron / referentie van waaruit u op de pagina bent gekomen
 • Browser gebruikt
 • Besturingssysteem gebruikt
 • Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in anonieme vorm)

De verwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 par. 1 verlicht. f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. We behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3) koekjes

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we op verschillende pagina’s zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser sluit, weer verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan en zorgen ervoor dat uw browser bij uw volgende bezoek wordt herkend (zogenaamde permanente cookies). Als cookies zijn ingesteld, verzamelen en verwerken ze bepaalde gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens, evenals IP-adreswaarden op individuele basis. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die per cookie kan verschillen. De duur van de betreffende cookie-opslag vindt u in het overzicht van de cookie-instellingen in uw webbrowser.

In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijvoorbeeld het onthouden van de inhoud van een virtueel winkelwagentje voor een later bezoek aan de website). Als persoonlijke gegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die we gebruiken, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met artikel 6 par. 1 verlicht. b AVG, hetzij voor de uitvoering van het contract, volgens artikel 6 par. 1 verlicht. a AVG in het geval van gegeven toestemming of in overeenstemming met artikel 6 par. 1 verlicht. f AVG om onze gerechtvaardigde belangen bij een zo goed mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het paginabezoek te waarborgen.

Houd er rekening mee dat u uw browser zo kunt instellen dat u op de hoogte bent van het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of dat u de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Elke browser verschilt in de manier waarop deze de cookie-instellingen beheert. Dit staat beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U vindt deze voor de betreffende browser onder de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Houd er rekening mee dat als u geen cookies accepteert, de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn.

4) contact

Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via het contactformulier of e-mail), worden persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens bij een contactformulier worden verzameld, kunt u zien aan het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt voor het beantwoorden van uw verzoek of voor het leggen van contact en de bijbehorende technische administratie. De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is ons legitieme belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met artikel 6 par. 1 verlicht. f AVG. Als uw contact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende wettelijke basis voor verwerking artikel 6, lid. 1 verlicht. b AVG. Uw gegevens worden verwijderd nadat uw verzoek is verwerkt. Dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de zaak definitief is opgehelderd en mits er geen wettelijke bewaarplicht is.

5) Gegevensverwerking bij het openen van een klantenaccount en voor contractafwikkeling

Volgens artikel 6 par. 1 verlicht. b AVG, persoonsgegevens worden verder verzameld en verwerkt als u deze aan ons verstrekt voor de uitvoering van een contract of bij het openen van een klantaccount. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invoerformulieren. Een verwijdering van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke. Wij bewaren en gebruiken de door u verstrekte gegevens om het contract af te handelen. Nadat het contract volledig is verwerkt of uw klantaccount is verwijderd, worden uw gegevens met inachtneming van fiscale en commerciële bewaartermijnen geblokkeerd en na het verstrijken van deze termijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij behoudt zich het recht voor om uw gegevens verder te gebruiken zoals wettelijk is toegestaan.

6) Commentaarfunctie

Als onderdeel van de reactiefunctie op deze website wordt, naast uw reactie, informatie over het tijdstip waarop de reactie is gemaakt en de naam van de door u gekozen commentator opgeslagen en gepubliceerd op deze website. Ook uw IP-adres wordt geregistreerd en opgeslagen. Het IP-adres wordt opgeslagen om veiligheidsredenen en in het geval dat de betrokkene de rechten van derden schendt door een opmerking te plaatsen of illegale inhoud te plaatsen. We hebben uw e-mailadres nodig om contact met u op te nemen als een derde partij bezwaar zou maken tegen uw gepubliceerde inhoud als onwettig. De wettelijke basis voor het opslaan van uw gegevens is artikel 6 par. 1 verlicht. b en f AVG. We behouden ons het recht voor om opmerkingen te verwijderen als derden klagen dat ze onwettig zijn.

7) Gebruik van klantgegevens voor direct mail

7.1 Aanmelding voor onze e-mailnieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. De enige verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Voor het versturen van de nieuwsbrief gebruiken wij de zogenaamde double opt-in procedure. Dit betekent dat we u alleen een e-mailnieuwsbrief sturen als u ons uitdrukkelijk heeft bevestigd dat u instemt met het ontvangen van de nieuwsbrief. We sturen je dan een bevestigingsmail waarin je wordt gevraagd op een link te klikken om te bevestigen dat je de nieuwsbrief in de toekomst wilt ontvangen.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met artikel 6 par. 1 verlicht. een AVG. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, slaan wij uw door de Internet Service Provider (ISP) ingevoerde IP-adres op, evenals de datum en tijd van aanmelding om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren op tijd. De door ons verzamelde gegevens bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt voor reclamedoeleinden via de nieuwsbrief. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief via de link in de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar de hierboven genoemde verantwoordelijke. Nadat u zich heeft afgemeld, wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit onze nieuwsbrief-distributielijst, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens te gebruiken die verder gaan dan wettelijk is toegestaan en waarover wij kan u hierover informeren in deze Inform-verklaring.

7.2 Verzenden van de e-mailnieuwsbrief naar bestaande klanten

Als u ons uw e-mailadres heeft verstrekt bij de aankoop van goederen of diensten, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig aanbiedingen voor soortgelijke goederen of diensten uit ons assortiment per e-mail te sturen. Hiervoor moeten we volgens § 7 Abs. 3 UWG vraagt geen aparte toestemming van u. In dit opzicht vindt de gegevensverwerking uitsluitend plaats op basis van ons legitieme belang bij gepersonaliseerde direct mail in overeenstemming met artikel 6 par. 1 verlicht. f AVG. Als u in eerste instantie bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel, sturen wij u geen e-mail. U hebt te allen tijde het recht om voor de toekomst bezwaar te maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor het bovengenoemde reclamedoel door de in het begin genoemde verantwoordelijke op de hoogte te stellen. Hiervoor betaalt u enkel transmissiekosten volgens de basistarieven. Na ontvangst van uw bezwaar wordt het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden direct stopgezet.

7.3 Verzenden van nieuwsbrieven via CleverReach

Onze e-mailnieuwsbrieven worden verzonden via de technische dienstverlener CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede (“CleverReach”), aan wie wij de gegevens doorgeven die u heeft opgegeven bij uw aanmelding voor de nieuwsbrief. Deze overdracht vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 par. 1 verlicht. f AVG en dient ons gerechtvaardigd belang bij het gebruik van een effectief, veilig en gebruiksvriendelijk nieuwsbriefsysteem. De gegevens die u invoert voor het ontvangen van de nieuwsbrief (bijv. e-mailadres) worden opgeslagen op de servers van CleverReach in Duitsland of Ierland.

CleverReach gebruikt deze informatie om namens ons de nieuwsbrief te verzenden en statistisch te evalueren. Voor de evaluatie bevatten de per e-mail verzonden nieuwsbrieven zogenaamde webbakens of trackingpixels, die afbeeldingsbestanden van één pixel vertegenwoordigen die op onze website zijn opgeslagen. Op deze manier kan worden bepaald of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links is geklikt. Met behulp van zogenaamde conversietracking kan ook worden geanalyseerd of een vooraf gedefinieerde actie (bijvoorbeeld aankoop van een product op onze website) heeft plaatsgevonden na het klikken op dergelijke links. Ook wordt technische informatie vastgelegd (bijv. toegangstijd, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). De gegevens worden uitsluitend in gepseudonimiseerde vorm verzameld en zijn niet gekoppeld aan uw andere persoonlijke gegevens; directe persoonlijke verwijzing is uitgesloten. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers.

Als u bezwaar wilt maken tegen de gegevensanalyse voor statistische evaluatiedoeleinden, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief.

Met CleverReach hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst gesloten, waarmee wij CleverReach verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden door te geven.

Meer informatie over data-analyse door CleverReach lees je hier:
https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/
U kunt het privacybeleid van CleverReach hier bekijken:
https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

7.4 Kennisgeving van de beschikbaarheid van goederen per e-mail

Als we in onze onlineshop de mogelijkheid bieden om geselecteerde, tijdelijk niet beschikbare artikelen u per e-mail te informeren over het tijdstip van beschikbaarheid, dan kunt u zich aanmelden voor onze e-mailmeldingsservice voor de beschikbaarheid van goederen. Als u zich aanmeldt voor onze e-mailmeldingsservice voor de beschikbaarheid van goederen, sturen wij u een eenmalige e-mail over de beschikbaarheid van het door u geselecteerde artikel. De enige verplichte informatie voor het verzenden van deze melding is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en kan worden gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Voor het versturen van deze melding maken wij gebruik van de zogenaamde double opt-in procedure. Dit betekent dat we u alleen een overeenkomstige melding sturen als u ons uitdrukkelijk hebt bevestigd dat u instemt met het ontvangen van een dergelijk bericht. We sturen u vervolgens een bevestigingsmail waarin u wordt gevraagd op een link te klikken om te bevestigen dat u een dergelijke melding wilt ontvangen.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met artikel 6 par. 1 verlicht. een AVG. Wanneer u zich registreert voor onze e-mailmeldingsservice voor de beschikbaarheid van goederen, slaan we uw IP-adres op dat is ingevoerd door de internetprovider (ISP), evenals de datum en tijd van registratie om mogelijk misbruik van uw e-mailadres te voorkomen op een later tijdstip om het te kunnen begrijpen. De gegevens die door ons worden verzameld bij de registratie voor onze e-mailmeldingsservice over de beschikbaarheid van goederen, worden uitsluitend gebruikt om u te informeren over de beschikbaarheid van een bepaald artikel in onze online shop. U kunt zich op elk moment afmelden voor de e-mailmeldingsservice voor de beschikbaarheid van goederen door een bericht te sturen naar de hierboven genoemde verantwoordelijke. Nadat u zich heeft afgemeld, wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit onze mailinglijst die voor dit doel is ingesteld, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

8) Gegevensverwerking voor orderverwerking

8.1 Voor het verwerken van uw bestelling werken wij samen met onderstaande dienstverlener(s) die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven in overeenstemming met de volgende informatie.

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de contractafwikkeling aan het met de levering belaste transportbedrijf doorgegeven, voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. In het kader van de betalingsverwerking geven wij uw betalingsgegevens door aan de opdrachtgevende kredietinstelling, indien dit voor de betalingsverwerking noodzakelijk is. Als er gebruik wordt gemaakt van betalingsdienstaanbieders, zullen wij u hier hieronder expliciet over informeren. De wettelijke basis voor de overdracht van gegevens is artikel 6 par. 1 verlicht. b AVG.

8.2 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betaaldiensten)

Paydirect
Als u de betaalmethode paydirekt kiest, wordt de betaling uitgevoerd via de betalingsdienstaanbieder paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main. Uw betalingsgegevens (bijv. betalingsbedrag, gegevens van de begunstigde) en uw bevestiging dat de betalingsgegevens correct zijn, worden door paydirekt GmbH gebruikt om de paydirekt-betaling uit te voeren in overeenstemming met artikel 6 par. 1 verlicht. b AVG verzameld, verwerkt en verzonden naar uw bank. Deze verwerking vindt alleen plaats voor zover dit daadwerkelijk nodig is voor de uitvoering van de betaling. Paydirekt GmbH authenticeert vervolgens de betaling met behulp van de authenticatieprocedure die voor u is opgeslagen bij uw bank. Meer informatie over de overdracht en verwerking van uw gegevens vindt u in de privacyverklaring van paydirekt, die u via de volgende link kunt bekijken: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.
– Paypal
Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of – indien aangeboden – “aankoop op rekening” of “termijnbetaling” via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) Sarl et Cie, SCA, 22- 24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna “PayPal”), ga verder. De overdracht vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 par. 1 verlicht. b AVG en alleen voor zover dit nodig is voor de betalingsverwerking.
PayPal behoudt zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of – indien aangeboden – “aankoop op rekening” of “betaling in termijnen” via PayPal. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met artikel 6 par. 1 verlicht. f AVG doorgegeven aan kredietbureaus op basis van PayPal’s legitieme belang bij het bepalen van uw solvabiliteit. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole met betrekking tot de statistische kans op wanbetaling om te beslissen of de betreffende betalingsmethode wordt verstrekt. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover scorewaarden worden opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Raadpleeg het privacybeleid van PayPal voor meer informatie over gegevensbescherming, inclusief de gebruikte kredietbureaus: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit nodig is voor de contractuele betalingsverwerking.
– ons
Bij betaling met creditcard via Unzer, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder Unzer GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg (hierna “Unzer” genoemd), aan wie wij uw gegevens uitsluitend als onderdeel van het bestelproces zullen ontvangen met het oog op de verwerking van betalingen in overeenstemming met artikel 6 par. 1 verlicht. b AVG. De gegevens worden alleen doorgegeven als dit ook echt nodig is voor de betalingsverwerking. Unzer verzendt uw gegevens om de betaling – indien nodig – uit te voeren in overeenstemming met artikel 6 par. 1 verlicht. b AVG op zijn beurt aan HUELLEMANN & STRAUSS ONLINESERVICES SA, 1, Place du Marché, 6755 Grevenmacher, Luxemburg.
Als u kiest voor de betaalmethode “kopen op rekening via Unzer” of “automatische incasso via Unzer”, wordt u gevraagd om uw persoonlijke gegevens (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, plaats, geboortedatum, e-mail) adres en telefoonnummer) tijdens het bestelproces. Om ons legitieme belang bij het bepalen van de solvabiliteit van onze klanten te behouden, zullen we deze gegevens verwerken in overeenstemming met artikel 6 par. 1 verlicht. f AVG ten behoeve van een kredietcontrole aan Unzer GmbH, Vangerowstr. 18, 69115 Heidelberg (hierna “Unzer”). Aan de hand van de door u verstrekte persoonsgegevens en overige gegevens (zoals winkelwagen, factuurbedrag, bestelgeschiedenis, betaalervaring) controleert Unzer of de door u gekozen betaalmogelijkheid kan worden verleend met betrekking tot betalings- en/of debiteurenrisico’s . Om te beslissen over de totstandkoming of uitvoering van een contractuele relatie, volgens artikel 6 Para. 1 verlicht. f AVG, identiteits- of kredietinformatie van de volgende kredietbureaus kunnen ook worden opgenomen:
– SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden
– CRIF Bürgel GmbH, Friesenweg 4, Huis 12, 22763 Hamburg
– Arvato Infoscore GmbH, Rheinstrae 99, 76532 Baden-Baden
– Deltavista GmbH, Kaiserstraße 217, 76133 Karlsruhe
– UNIVERSUM Business GmbH, Hugo-Junkers-Strasse 3, 60386 Frankfurt am Main
– Bisnode International Group, Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Darmstadt
– Regis24 GmbH, Wallstrae 58, 10179 Berlijn
– Creditreform AG, Hellersbergstrae 12, 41460 Neuss
Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover scorewaarden worden opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking of naar Unzer. Unzer kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit nodig is voor de contractuele betalingsverwerking.

8.3 Kredietcontroles uitvoeren

– Tesch mediafinanz GmbH
Als wij vooruitbetalingen doen (bijv. levering op rekening), behouden wij ons het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren op basis van wiskundig-statistische procedures om ons legitieme belang bij het bepalen van de solvabiliteit van onze klanten te vrijwaren. We verzenden de persoonsgegevens die nodig zijn voor een kredietcontrole in overeenstemming met artikel 6 par. 1 verlicht. f AVG aan de volgende dienstverlener:
Tesch mediafinanz GmbH
Witte breedte 5
49084 Osnabrug
Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover scorewaarden worden opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. We gebruiken het resultaat van de kredietcontrole met betrekking tot de statistische kans op wanbetaling om te beslissen over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van een contractuele relatie.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking of naar de bovengenoemde kredietinstelling. We kunnen echter nog steeds het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit nodig is voor de contractuele betalingsverwerking.

9) Gebruik van sociale media: sociale plug-ins

AddThis bookmarking-plug-ins met Shariff-oplossing

Onze website maakt gebruik van zogenaamde sociale plug-ins (“plug-ins”) van de AddThis-bladwijzerservice, die wordt beheerd door AddThis LLC, Inc. 8000 Westpark Drive, Suite 625, McLean, VA 2210, VS (“AddThis”) als onderdeel van Oracle Corporation.

Om de bescherming van uw gegevens bij uw bezoek aan onze website te vergroten, zijn deze knoppen niet onbeperkt als plug-ins in de pagina geïntegreerd, maar alleen via een HTML-link. Deze vorm van integratie zorgt ervoor dat wanneer u een pagina op onze website bezoekt die dergelijke knoppen bevat, er geen verbinding tot stand wordt gebracht met de AddThis-servers. Als u op de knop klikt, wordt een nieuw browservenster geopend en roept u de AddThis-pagina op, waarop u daar (eventueel na invoer van uw inloggegevens) met de plug-ins kunt interageren.

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door de geactiveerde plug-in te deactiveren door opnieuw te klikken. De intrekking heeft echter geen invloed op de gegevens die al naar AddThis zijn verzonden.

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door AddThis, evenals uw gerelateerde rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van AddThis: https://www.addthis.com /privacy/privacy-beleid

10) Gebruik van sociale media: video’s

Gebruik van YouTube-video’s

Deze website maakt gebruik van de YouTube-inbeddingsfunctie voor het weergeven en afspelen van video’s van de aanbieder “YouTube”, die toebehoort aan Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”).

Hier wordt de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus gebruikt, die volgens de provider pas begint met het opslaan van gebruikersinformatie als de video(‘s) zijn afgespeeld. Als het afspelen van embedded YouTube-video’s wordt gestart, gebruikt de provider “YouTube” cookies om informatie over het gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens informatie van “Youtube” worden deze onder meer gebruikt om videostatistieken vast te leggen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en misbruik te voorkomen. Als u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen wanneer u op een video klikt. Als u niet wilt worden toegewezen aan uw profiel op YouTube, moet u zich afmelden voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens (ook voor niet-ingelogde gebruikers) op als gebruiksprofielen en evalueert ze. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6 par. 1 verlicht. f AVG op basis van de legitieme belangen van Google bij het weergeven van gepersonaliseerde advertenties, marktonderzoek en/of op behoeften gebaseerd ontwerp van haar website. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, maar je moet contact opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen. Bij het gebruik van YouTube kunnen ook persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC worden verzonden. komen in de VS.
Ongeacht of de ingebedde video’s worden afgespeeld of niet, er wordt elke keer dat deze website wordt geopend een verbinding met het Google-netwerk tot stand gebracht, wat kan leiden tot verdere gegevensverwerkingsactiviteiten die buiten onze controle vallen.

Meer informatie over gegevensbescherming bij “YouTube” vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Voor zover wettelijk vereist, hebben we uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met artikel 6 par. 1 verlicht. een AVG verkregen. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, deactiveert u deze service in de “Cookie Consent Tool” op de website.

11) Online marketing

11.1 Gebruik van Google Ads-conversies bijhouden

Deze website gebruikt het online advertentieprogramma “Google Ads” en, als onderdeel van Google Ads, de conversietracking van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). We gebruiken Google Ads om onze aantrekkelijke aanbiedingen onder de aandacht te brengen met behulp van advertentiemateriaal (zogenaamde Google Adwords) op externe websites. Aan de hand van de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn. Ons doel is om u advertenties te tonen die voor u interessant zijn, onze website interessanter voor u te maken en een eerlijke berekening te maken van de gemaakte advertentiekosten.

De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een door Google geplaatste advertentieadvertentie klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Deze cookies verliezen meestal hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen wij en Google zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Dit betekent dat cookies niet kunnen worden gevolgd via de websites van Google Ads-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor Google Ads-klanten die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies. De klanten komen erachter hoeveel gebruikers in totaal op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet aan tracking wilt deelnemen, kunt u dit gebruik blokkeren door de Google Conversion Tracking-cookie in uw internetbrowser onder het trefwoord “Gebruikersinstellingen” uit te schakelen. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. We gebruiken Google Ads op basis van ons legitieme belang bij gerichte advertenties in overeenstemming met. Artikel 6 lid. 1 verlicht. f AVG. Bij het gebruik van Google Ads kunnen ook persoonlijke gegevens worden verzonden naar de servers van Google LLC. komen in de VS.

Meer informatie over de gegevensbeschermingsbepalingen van Google vindt u op het volgende internetadres: https://www.google.de/policies/privacy/

U kunt permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door Google Ads Conversion Tracking door de onder de volgende link beschikbare Google-browserplug-in te downloaden en te installeren:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet of slechts in beperkte mate kunnen worden gebruikt als u het gebruik van cookies hebt gedeactiveerd.

Voor zover wettelijk vereist, hebben we uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met artikel 6 par. 1 verlicht. een AVG verkregen. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, deactiveert u deze dienst in de “Cookie Consent Tool” op de website of volgt u de hierboven beschreven optie om bezwaar te maken.

11.2 Gebruik van partnerprogramma’s

– AWIN Performance Advertising Network
We nemen deel aan het prestatieadvertentienetwerk van AWIN AG, Eichhornstrasse 3, 10785 Berlijn (hierna “AWIN”). Als onderdeel van haar trackingdiensten slaat AWIN cookies op om transacties (bijv. verkoopleads) te documenteren op de eindapparaten van gebruikers die websites of andere online aanbiedingen van haar klanten bezoeken of gebruiken (bijv. registreren voor een nieuwsbrief of het plaatsen van een online bestelling). Deze cookies dienen uitsluitend om het succes van een advertentiemedium en de bijbehorende facturering in het kader van zijn netwerk correct toe te wijzen.
Een cookie slaat alleen informatie op over wanneer een bepaald advertentiemedium is aangeklikt door een apparaat. In de AWIN-trackingcookies wordt een individuele cijferreeks opgeslagen, die niet aan de individuele gebruiker kan worden toegewezen, waarmee het partnerprogramma van een adverteerder, de uitgever en het tijdstip van de actie van de gebruiker (klik of bekijk) worden gedocumenteerd. AWIN verzamelt ook informatie over het eindapparaat van waaruit een transactie wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld het besturingssysteem en de oproepende browser. Als de informatie ook persoonlijke gegevens bevat, vindt de beschreven verwerking plaats op basis van ons legitieme financiële belang bij het verwerken van commissiebetalingen bij AWIN in overeenstemming met artikel 6 par. 1 verlicht. f AVG.
Als u niet wilt dat cookies in uw browser worden opgeslagen, kunt u dit doen door de juiste browserinstellingen te maken. U kunt de opslag van cookies in uw respectievelijke browser onder Extra’s / Internet-opties deactiveren, beperken tot bepaalde websites of uw browser zo instellen dat deze u op de hoogte stelt zodra er een cookie wordt verzonden. Houd er echter rekening mee dat u in dit geval rekening moet houden met een beperkte weergave van de online aanbiedingen en beperkte gebruikersbegeleiding. U kunt cookies ook op elk moment verwijderen. In dit geval wordt de informatie die erin is opgeslagen van uw apparaat verwijderd.
Meer informatie over het gegevensgebruik door AWIN vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van het bedrijf: https://www.awin.com/de/rechtliches
Voor zover wettelijk vereist, hebben we uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met artikel 6 par. 1 verlicht. een AVG verkregen. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, volgt u de hierboven beschreven optie om bezwaar te maken.

12) webanalysediensten

Google (Universele) Analytics
Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, dit zijn tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief het afgekorte IP-adres) wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google en daar opgeslagen; het kan ook worden overgebracht naar de server van Google LLC. komen in de VS.
Deze website maakt uitsluitend gebruik van Google (Universal) Analytics met de extensie “_anonymizeIp ()”, die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en directe persoonlijke verwijzing uitsluit. Als gevolg van de verlenging wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google LLC. in de VS gestuurd en daar ingekort. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google (Universal) Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het instellen van Google Analytics-cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons in overeenstemming met artikel 6 par. 1 verlicht. a AVG hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven. Zonder deze toestemming wordt er tijdens uw bezoek aan de site geen gebruik gemaakt van Google Analytics.
U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, dient u deze service te deactiveren in de “Cookie Consent Tool” op de website. Voor het gebruik van Google Analytics hebben wij met Google een orderverwerkingsovereenkomst gesloten, waarmee Google verplicht is de gegevens van onze websitebezoekers te beschermen en niet aan derden door te geven.
Voor de overdracht van gegevens van de EU naar de VS vertrouwt Google op zogenaamde standaardbepalingen voor gegevensbescherming van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om de naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming in de VS te waarborgen.
Meer informatie over Google (Universal) Analytics vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

13) Retargeting / remarketing / verwijzingsadvertenties

Google Ads-remarketing
Onze website maakt gebruik van de functies van Google Ads Remarketing, hiermee adverteren wij deze website zowel in de Google zoekresultaten als op websites van derden. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). Voor dit doel plaatst Google een cookie in de browser van uw eindapparaat, die automatisch op interesses gebaseerde advertenties mogelijk maakt door middel van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de pagina’s die u hebt bezocht. De verwerking vindt plaats op basis van ons legitieme belang bij de optimale marketing van onze website in overeenstemming met artikel 6 par. 1 verlicht. f AVG.
Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u met Google bent overeengekomen dat uw internet- en app-browsergeschiedenis door Google wordt gekoppeld aan uw Google-account en dat informatie uit uw Google-account wordt gebruikt om advertenties die u op internet aantreft te personaliseren overwegen. Als u in dit geval bent ingelogd bij Google terwijl u onze website bezoekt, zal Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroeplijsten voor apparaatoverschrijdende remarketing op te stellen en te definiëren. Hiervoor worden uw persoonsgegevens door Google tijdelijk gekoppeld aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen. Bij het gebruik van Google Ads Remarketing kunnen ook persoonlijke gegevens worden verzonden naar de servers van Google LLC. komen in de VS.
U kunt permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door Google Ads Remarketing door de onder de volgende link beschikbare Google-browserplug-in te downloaden en te installeren:
https://www.google.com/settings/ads/onweb/
Meer informatie en de bepalingen inzake gegevensbescherming met betrekking tot reclame en Google vindt u hier:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/
Voor zover wettelijk vereist, hebben we uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met artikel 6 par. 1 verlicht. een AVG verkregen. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, deactiveert u deze dienst in de “Cookie Consent Tool” op de website of volgt u de hierboven beschreven optie om bezwaar te maken.

14) Gereedschap en diversen

14.1 ACRIS E-Commerce GmbH (“EU Cookierichtlijn Pro”)
Deze website maakt gebruik van de cookietoestemmingstool “EU Cookie Directive Pro” van ACRIS E-Commerce GmbH, Am Pfenningberg 60, 4040 Linz, Oostenrijk (“ACRIS”) om effectieve gebruikerstoestemming te verkrijgen voor cookies en op cookies gebaseerde applicaties waarvoor toestemming vereist is.
Door een bijbehorende JavaScript-code te integreren, krijgen gebruikers bij het bekijken van de pagina een banner te zien waarin toestemming kan worden gegeven voor bepaalde cookies en/of op cookies gebaseerde applicaties door het vakje aan te vinken. De tool blokkeert de instelling van alle cookies waarvoor toestemming is vereist totdat de betreffende gebruiker toestemming geeft door het vakje aan te vinken. Dit zorgt ervoor dat dergelijke cookies alleen op het betreffende eindapparaat van de gebruiker worden geplaatst als daarvoor toestemming is gegeven.
Om ervoor te zorgen dat de cookie-toestemmingstool duidelijk paginaweergaven kan toewijzen aan individuele gebruikers en de toestemmingsinstellingen die door de gebruiker voor een sessie zijn gemaakt individueel kan vastleggen, loggen en opslaan, wordt bepaalde gebruikersinformatie (inclusief het IP-adres) verzameld door de cookietoestemmingstool wanneer u bezoek onze website verzameld, verzonden naar de ACRIS-server en daar opgeslagen.
Deze gegevensverwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 par. 1 verlicht. f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij een wettelijk conform, gebruikersspecifiek en gebruiksvriendelijk toestemmingsbeheer voor cookies en dus bij een wettelijk conforme vormgeving van onze website.
Een andere rechtsgrondslag voor de beschreven gegevensverwerking is artikel 6 par. 1 verlicht. c AVG. Als verantwoordelijke zijn wij onderworpen aan de wettelijke verplichting om het gebruik van technisch onnodige cookies afhankelijk te maken van de betreffende toestemming van de gebruiker.
Meer informatie over het gebruik van gegevens door ACRIS E-Commerce GmbH vindt u op https://www.acris-ecommerce.at/datenschutz/

14.2 Sollicitaties voor vacatures per e-mail

Op onze website adverteren wij momenteel vacatures in een aparte rubriek, waarvoor geïnteresseerden per e-mail kunnen solliciteren op het opgegeven contactadres.

Om in het sollicitatieproces te worden opgenomen, moeten sollicitanten bij de sollicitatie alle persoonsgegevens die nodig zijn voor een gefundeerde en geïnformeerde beoordeling en selectie per e-mail aan ons verstrekken.
De vereiste informatie omvat algemene informatie over de persoon (naam, adres, een telefonische of elektronische contactoptie) evenals prestatiespecifieke bewijzen van de kwalificaties die vereist zijn voor een functie. Bovendien kan gezondheidsgerelateerde informatie vereist zijn, waaraan in het belang van de sociale bescherming bijzondere aandacht moet worden besteed op grond van het arbeids- en sociaal recht in de persoon van de aanvrager.

Welke componenten een sollicitatie in individuele gevallen moet bevatten om in aanmerking te komen en in welke vorm deze componenten per e-mail moeten worden verzonden, vindt u in de betreffende vacature.

Na ontvangst van de via het opgegeven e-mailadres verzonden sollicitatie, worden de gegevens van de sollicitant door ons opgeslagen en uitsluitend voor de verwerking van de sollicitatie geëvalueerd. Voor eventuele vragen die tijdens de verwerking ontstaan, gebruiken we ofwel het e-mailadres dat door de sollicitant bij zijn sollicitatie is opgegeven, ofwel een telefoonnummer dat is opgegeven.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking, inclusief het contact met ons opnemen voor vragen, is artikel 6 par. 1 verlicht. b AVG (voor verwerking in Duitsland in combinatie met 26 (1) BDSG), in de zin waarvan het doorlopen van de sollicitatieprocedure geldt als het aangaan van een arbeidsovereenkomst.

Voor zover bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 9 par. 1 AVG (bijv. gezondheidsgegevens zoals informatie over de ernstig gehandicapte status) worden opgevraagd van aanvragers, de verwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 9 par. 2 verlicht. B. AVG, zodat wij de rechten die voortvloeien uit het arbeidsrecht en het socialezekerheids- en socialebeschermingsrecht kunnen uitoefenen en onze verplichtingen ter zake kunnen nakomen.

Cumulatief of alternatief kan de verwerking van de bijzondere gegevenscategorieën ook worden gebaseerd op artikel 9, lid. 1 verlicht. h AVG, indien ze ten behoeve van de gezondheidszorg of arbeidsgeneeskunde zijn, voor de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van de sollicitant, voor medische diagnostiek, zorg of behandeling in de gezondheids- of sociale sector of voor het beheer van systemen en diensten in de gezondheids- of sociale sector sector die hij volgt.

Als de sollicitant tijdens de hierboven beschreven evaluatie niet wordt geselecteerd of als een sollicitant zijn sollicitatie voortijdig intrekt, worden de per e-mail verzonden gegevens en alle elektronische correspondentie inclusief de originele sollicitatie-e-mail na 6 maanden verwijderd op uiterlijk na een overeenkomstige melding. Deze termijn is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om eventuele vervolgvragen over de aanvraag te beantwoorden en, indien nodig, te kunnen voldoen aan onze bewijsplicht uit de bepalingen inzake gelijke behandeling van aanvragers.

In het geval van een succesvolle aanvraag zullen de verstrekte gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 par. 1 verlicht. b AVG (voor verwerking in Duitsland in combinatie met 26 (1) BDSG) verder verwerkt met het oog op de uitvoering van de arbeidsrelatie.

15) Rechten van de betrokkene

15.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u uitgebreide rechten van betrokkenen (informatie- en interventierechten) jegens de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarover wij u hieronder informeren:

 • Recht op informatie in overeenstemming met artikel 15 AVG: in het bijzonder hebt u recht op informatie over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van persoonlijke gegevens die worden verwerkt, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn verstrekt. is of zal worden bekendgemaakt, de geplande Bewaartermijn of de criteria voor het bepalen van de bewaartermijn, het bestaan van een recht op correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, bezwaar tegen verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de herkomst van uw gegevens, indien we hebben ze niet van u verzameld, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en, indien nodig, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking, evenals uw recht om geïnformeerd te worden over de garanties in overeenstemming met artikel 46 AVG wanneer uw gegevens worden doorgestuurd in D Rittlands bestaan;
 • Recht op correctie volgens artikel 16 AVG: u hebt het recht op onmiddellijke correctie van onjuiste gegevens over u en / of aanvulling van uw onvolledige gegevens die door ons zijn opgeslagen;
 • Recht op verwijdering volgens artikel 17 AVG: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen als aan de vereisten van artikel 17, lid 1, is voldaan. 1 van de AVG. Dit recht bestaat echter niet in het bijzonder als de verwerking noodzakelijk is om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om een wettelijke verplichting na te komen, om redenen van algemeen belang of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
 • Recht op beperking van de verwerking in overeenstemming met artikel 18 AVG: u hebt het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt zolang de juistheid van uw gegevens wordt gecontroleerd, als u weigert uw gegevens te verwijderen vanwege ontoelaatbare gegevensverwerking en in plaats daarvan verzoeken om beperking van de verwerking van uw gegevens als u uw gegevens nodig hebt om juridische claims te doen, uit te oefenen of te verdedigen nadat we deze gegevens niet langer nodig hebben nadat het doel is bereikt of als u bezwaar hebt gemaakt tegen de redenen van uw specifieke situatie, zolang nog niet is vastgesteld of onze legitieme redenen zwaarder wegen;
 • Recht op informatie in overeenstemming met artikel 19 AVG: Als u het recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking tegen de verantwoordelijke persoon hebt ingeroepen, is de verantwoordelijke verplicht om alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn verstrekt, op de hoogte te stellen. deze correctie of verwijdering van de gegevens of om beperking van de verwerking te communiceren, tenzij dit onmogelijk blijkt of gepaard gaat met een onevenredige inspanning. U heeft het recht om over deze ontvangers te worden geïnformeerd.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met artikel 20 AVG: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om overdracht aan een andere verantwoordelijke persoon te verzoeken, voor zover aangezien dit technisch haalbaar is;
 • Recht op herroeping van toestemming gegeven in overeenstemming met artikel 7, lid. 3 AVG: u hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van gegevens op elk moment met effect voor de toekomst in te trekken. In geval van herroeping zullen wij de betreffende gegevens onmiddellijk verwijderen, op voorwaarde dat verdere verwerking niet kan worden gebaseerd op een wettelijke basis voor verwerking zonder toestemming. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming tot het moment van intrekking;
 • Recht om een klacht in te dienen in overeenstemming met artikel 77 AVG: Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.

15.2 RECHT VAN BEZWAAR

ALS WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKEN OP BASIS VAN ONS BELANGRIJKSTE RECHTMATIGE BELANG, HEBT U ALLE TIJD OM UW PERSOONLIJKE GEGEVENS TE VERWERKEN OP BASIS VAN EEN DOOR UW SPECIFIEKE SITUATIE OPGEGEVEN REDENEN.
ALS U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS BEINDIGEN. VERDERE VERWERKING IS VOORBEHOUDEN INDIEN WE VERPLICHTE REDENEN KUNNEN AANWIJZEN VOOR DE VERWERKING, DAT BUITEN UW BELANGEN, GRONDRECHTEN EN VRIJHEDEN, OF ALS DE VERWERKING OF UITDRUKKING VAN TOEPASSING IS.

ALS UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DOOR ONS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DIRECTE RECLAME, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE RECLAME. U KUNT DOELSTELLING ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

ALS U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN BEINDIGEN.

16) Duur van opslag van persoonlijke gegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens is gebaseerd op de respectieve rechtsgrond, het verwerkingsdoel en – indien relevant – bovendien op de respectieve wettelijke bewaartermijnen (bijv. commerciële en fiscale bewaartermijnen).

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met artikel 6 par. 1 verlicht. a AVG, worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.

Zijn er wettelijke bewaartermijnen voor gegevens die nodig zijn in het kader van wettelijke of vergelijkbare verplichtingen op grond van artikel 6 lid. 1 verlicht. b AVG worden verwerkt, worden deze gegevens na het verstrijken van de bewaartermijn routinematig verwijderd, op voorwaarde dat ze niet langer nodig zijn voor de contractuitvoering of contractinitiatie en/of we geen legitiem belang hebben bij verdere opslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van artikel 6 par. 1 verlicht. f AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht van bezwaar uitoefent in overeenstemming met artikel 21 par. 1 AVG, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens met het oog op directe reclame op basis van artikel 6 par. 1 verlicht. f AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht van bezwaar uitoefent in overeenstemming met artikel 21 par. 2 AVG.

Tenzij anders vermeld in de andere informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens anders verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.